KANTONSSCHULE FREUDENBERGFrühlingssemester 2021 Untis 2020
CH-8002 ZÜRICH28.1.2021 22:31

L3a2   L3a2
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
1 7:50

8:35
D 302
.KL 45
D P19
Bpr 45
.Ph 35
2 8:45

9:30
.S D
.M 603
D P19
.Pitt Apitt
Pitt Bpitt Geom
Geom 602 601
.E 303
3 9:45

10:30
.F 400
.EWR 603
.Ph 11
.Pitt Apitt
Pitt Bpitt Geom
Geom 602 601
.F 303
4 10:40

11:25
.M 603
.G 300
It 501
.Pitt Apitt
Pitt Bpitt Geom
Geom 602 601
.Plas 201B
Plas 201A
5 11:30

12:15
.M 603
.G 300
It 501
.Pitt Apitt
Pitt Bpitt Geom
Geom 602 601
.Plas 201B
Plas 201A
6 12:25

13:10
Dplus 301
.jap 211
.F 400
FK 401
Dplus 301
7 13:15

14:00
.jap 211
.KG 303
.B 45
8 14:10

14:55
.E 300
.Ch 22
.B 45
9 15:05

15:50
.E 300
.EWR 400
.Ch 25
10 16:00

16:45
.S C
It 502
11 16:50

17:35
.S A
Untis 2020         Voriger StundenplanVerzweigung zu IndexNächster Stundenplan         Untis Stundenplansoftware
KFR_FS21_20210126_def