KANTONSSCHULE FREUDENBERGFrühlingssemester 2021 Untis 2020
CH-8002 ZÜRICH28.1.2021 22:31

L2b2   L2b2
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
1 7:50

8:35
.G 303
.Pitt Apitt
D 501
.E 500
2 8:45

9:30
.G 303
.Pitt Apitt
M 500
.E 500
3 9:45

10:30
.S B
S
.Pitt Apitt
.KG 303
M 500
It 501
4 10:40

11:25
.B 45
It 401
.KG 303
.F 400
.Gg 42
5 11:30

12:15
.B 45
It 401
.E 205
.Gg 42
.Gg 42
6 12:25

13:10
.KL 303
M 501
.cho S31
cho 2
7 13:15

14:00
D 401
.F 500
.Geom 602
.cho S31
cho 2
8 14:10

14:55
D 401
.F 500
.Geom 602
.Plas 201B
9 15:05

15:50
M 401
.Geom 602
.Plas 201B
10 16:00

16:45
.S C
S
.Plas 201B
11 16:50

17:35
.S D
S
Untis 2020         Voriger StundenplanVerzweigung zu IndexNächster Stundenplan         Untis Stundenplansoftware
KFR_FS21_20210126_def